LEITEGUTENS    PRIMSTAV
 6.Januar, Trettendedag jul. Primstavteikn :Tre kroner, tre kors eller tre menn. dagen blei også kalt Hellige tre kongers dag, til minne om dei tre kongene som kom ifrå Østerland til Betlehem.6.Januar, Trettendedag jul.
Primstaven:
Tre kroner, tre kors eller tre menn.

Religiøst:
D
agen blei også kaldt Hellige tre kongers dag, til minne om dei tre kongane(vise menn) som kom ifrå Østerland til Betlehem.
Dagen som også blei kalla Gamle Juledag var i gammal tid like viktig som sjølve Juledagen mange planar, man åt julemat og drakk skåler for eit godt år.

Gamle verteikn:
Slik været var denne dagen ville det bli i 13 veker, og no begynte den kaldaste delen av vinteren.

Gamal overtru:
Trettande dagen var den farlegaste dagen i året for då trudde folk at ein  farleg vette som hadde tretten klør var ute.  
 
                              ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no