LEITEGUTENS PRIMSTAV
 25.januar Pålsmesse. Primstav: Boge, sverd eller fisk. 25.Januar, Pålsmesse.
Primstavteikn:
Båge, sverd eller ein fisk.
Religiøst:
Til minne om apostelen Paulus omvending etter at han leia steininga av martyren Stephanus i åre 35/36 . 
Gamle værteikn:
Om det var fint veir denne dagen blei det eit fint år. Uveir på Pålsmesse spådde krig pest og alle slags ulykker .
Midtvinters var no forbi.

Gamal overtru:
Man måtte ikkje starte med større arbeid i dag for det ville misslykkast.
                  
                             ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no