PRIMSTAVEN 

Primstaven var ein evigvarande kalender som stammer heilt tilbake til ca. 1200-talet.
Kalenderen vart brukt til ut på1700-talet, men mange plasser i landet var han i bruk lenger.
Primstaven vart laga av eit tre stykke med  sommar på eine sida (14. April -14. Oktober) og vinter på den andre.
(15. oktober - 13. april) 
Kvar dag hadde ein strek og spesielle merkedagar hadde eit teikn. Teikna kunne variere etter kor i landet
primstaven var laga.
Kvart teikn fortalde om martyrar eller helgenar som skulle hugsast den spesielle dagen.
Det var også varseldagar som spådde om ver og vind og om avling vidare framover året og ofte inn i  neste år.

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

                                        Slik kunne sommar sida på ein primstav sjå ut.
                                        Eit tre symboliserer starten på sommarsida som er 14. april (1.sommardag). B teiknet på slutten av staven
                                        er Britemesse (7. Oktober). Siste streken på sommersida er 14. oktober. 

                                                                                                                                                                                                               

              Õ Ö
ViVest.no
Kilder tekst:
Sverre Østen:
Hva dagene vet.
Per Holck:
Merkedager og gamle skikker


                                  
 
                          LEITELeiteguten viser deg VågsøyGUTEN                 
 


.

                         
                                          

webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no